Urologjia

Urologjia është një degë e shkencës mjekësore që merret me sëmundjet që mbulojnë traktin urinar të burrave dhe grave dhe organet riprodhuese të burrave.

Urologjia

Urologjia është një degë e shkencës mjekësore që merret me sëmundjet që mbulojnë traktin urinar të burrave dhe grave dhe organet riprodhuese të burrave. Procesi i diagnostikimit dhe trajtimit të të gjitha sëmundjeve që lidhen me organe të ndryshme si veshkat, fshikëza urinare, uretra, skrotumi, gjëndra e prostatës shqyrtohet nga departamenti i urologjisë.

Në këtë pikë, urologjia përfshin infeksionin e traktit urinar dhe ndërhyrjet kirurgjikale në sistemin urinar.

Trajtime të ngjashme