Trajtimet Dentare

Trajtimet dentare janë metoda trajtimi që përdoren për eliminimin e çrregullimeve të ndryshme që ndodhin në dhëmbë.

Trajtimet Dentare

Trajtimet dentare janë metoda trajtimi që përdoren për eliminimin e çrregullimeve të ndryshme që ndodhin në dhëmbë. Në dhëmbë mund të shfaqen çrregullime të ndryshme për faktin se ata nuk lahen rregullisht dhe nuk kryhet kujdesi i nevojshëm. Në këtë pikë, këto probleme duhet të eliminohen duke aplikuar metodën më të përshtatshme të trajtimit.

Trajtimet dentare të aplikuara nga stomatologët profesionistë janë si më poshtë:

  • Diagnoza orale dhe radiologjia
  • Kirurgji orale, dentare dhe nofulla
  • Trajtim dentar konservator
  • Trajtimi i kanalit
  • Trajtim dentar protetik
  • Pedodontia
  • Ortodontia
  • Peridontologjia
  • Vendosja e implanteve

Trajtime të ngjashme