Trajtimet e kancerit

Kanceri është një nga sëmundjet më të rëndësishme të kohës sonë. Gjatë trajtimit të kancerit, i cili ka metoda të ndryshme të trajtimit me radioterapi, kirurgji dhe kimioterapi, trajtimet hormonale dhe ato biologjike mund të aplikohen më rrallë.

Trajtimet e kancerit

Kanceri është një nga sëmundjet më të rëndësishme të kohës sonë. Gjatë trajtimit të kancerit, i cili ka metoda të ndryshme të trajtimit me radioterapi, kirurgji dhe kimioterapi, trajtimet hormonale dhe ato biologjike mund të aplikohen më rrallë.

Këto metoda trajtimi mund të aplikohen të vetme ose të kombinuara së bashku. Trajtimi i parë është kujdesi parësor. Pas kësaj, aplikohet terapi ndihmëse. Për shembull, kimioterapia pas trajtimit kirurgjik është një trajtim ndihmës.

İlgili Tedaviler