Mesane Kanseri Nedir?

Mesane karnın alt bölümünde idrarın depolandığı, içi boş, kaslardan oluşan bir organdır. Mesane kanseri mesanedeki hücrelerin anormal olarak büyümesi sonucu mesanede tümör oluşumudur. Mesane kanseri en yaygın kanserlerden biridir ve genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar.

Belirtileri Nelerdir?

İdrarda kan, ağrılı işeme ve pelvik bölgedeki ağrılar mesane kanseri belirtileri olarak görülebilir. Ayrıca sırt ağrısı ve sık idrara çıkma da mesane kanserinin belirtileri olabilir, fakat çoğu zaman bu belirtilerin sebebi farklıdır.

Sebepleri Nelerdir?

Mesane kanserine yakalanmanın net bir sebebi olmamakla beraber mesane kanserine yakalanma riskini arttıran bazı faktörler vardır:

 • İlerlemiş yaş
 • Erkek olmak
 • Daha önce kanser tedavisi görmüş olmak
 • Sigara ve tütün kullanımı
 • Kimyasallara maruz kalmayı gerektiren bir işte çalışmak
 • Geçmişte alınan radyasyon miktarı
 • Mesanenin iç kısmındaki tahriş ve mesanede sürekli olarak görülen enfeksiyonlar mesane kanseri riskini arttıran başlıca sebeplerdir.

Mesane Kanseri Tanısında Hangi Yöntemler Kullanılır?

Mesane kanseri tanısında idrar testi, görüntüleme testleri, sistoskopi ve biyopsi kullanılabilir.

 • İdrar testi: Hastadan alınan idrar örneği mikroskop altında incelenerek kanser hücrelerinin varlığı araştırılabilir.
 • Görüntüleme testleri: Bilgisayarlı tomografi ürografisi (BTÜ) veya retrograd piyelogram gibi görüntüleme testleri üriner sistem yapılarının incelenmesine olanak sağlar.
 • Sistoskopi: Üretra ve mesaneyi görüntülemek amacıyla lense sahip küçük dar bir tüpün (sistoskop) kullanılmasıdır.
 • Biyopsi: Sistoskopi sırasında kullanılan başka bir aletle araştırılmak üzere hücre örneği çıkarılmasıdır.

Mesane Kanseri Evrelerinin Belirlenmesi

Kanser hücrelerinin varlığı teyit edildikten sonra en iyi tedavi seçeneğine karar vermek için kanserin evresi belirlenmelidir. Bunun için ek görüntüleme testlerine (BT, MR, kemik taraması) gerek duyulabilir.

 1. Evre: Kanser hücreleri mesanenin iç duvarındadır ve kas yapısına yayılmamıştır.
 2. Evre: Kanser hücreleri mesanenin kas yapısına ilerlemiştir fakat mesane dışına yayılmamıştır.
 3. Evre: Kanser hücreleri mesane duvarı dışındaki dokulara yayılmıştır.
 4. Evre: Kanser hücreleri lenf düğümlerine ve yakın organlara yayılmıştır.

Mesane Kanseri Hücrelerinin Derecesi

Mesane kanseri, kanser hücrelerinin mikroskop altında nasıl göründüğüne göre iki gruba ayrılır. Bu tümörün derecesi olarak bilinir.

Düşük dereceli mesane tümörü: Görünüm itibariyle normal hücrelere daha çok benzerler. Daha yavaş ürerler ve mesane duvarına sıçrama oranları yüksek dereceli mesane tümörlerine göre daha düşüktür.

Yüksek dereceli mesane tümörü: Anormal görünen ve normal dokulara hiç benzemeyen hücrelere sahiptir. Büyüme/yayılma hızları ve mesane duvarına ve diğer doku ve organlara sıçrama oranları düşük dereceli mesane tümörlerine göre çok daha fazladır.

Mesane Kanseri Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Mesane kanseri tedavisinde izlenecek yol hastanın sağlık durumu, kanser türü, kanser hücresi derecesi ve kanser evresi gibi faktörler göz önüne alınarak belirlenir. Mesane kanseri tedavisinde kullanılabilecek yöntemler:

 • Cerrahi yöntemler: Erken evredeki kanserli dokuları vücuttan çıkarmak için kullanılabilir.
 • Kemoterapi (İntravezikal Kemoterapi): Mesanenin astarıyla sınırlı ancak yayılma ve tekrarlama riski yüksek tümörlerin tedavisinde kullanılabilir. Direk olarak mesaneye kemoterapi ilaçlarının enjekte edilmesidir.
 • Tüm vücut için kemoterapi (Sistemik kemoterapi): Ameliyatın seçenek olmadığı durumlarda ya da ameliyat sonrası iyileşme şansını arttırmak için kullanılan bir kanser tedavi yöntemidir.
 • Radyoterapi: Genellikle ameliyatın bir seçenek olmadığı ya da ameliyatın istenmediği durumlarda kanser hücrelerini yok etmek için kullanılan bir kanser tedavi yöntemidir.
 • İmmunoterapi: Vücudun bağışıklık sisteminin mesanede veya vücudun her yerinde kanser hücreleri ile savaşmasını sağlamak için kullanılan bir yöntemdir.

Mesane Kanseri Ameliyatlarında Kullanılan Cerrahi Yöntemler

 • Mesane Tümörünün Transüretral Rezeksiyonu (TURBT): Kanser hücrelerinin mesanenin kas yapısına sıçramadan önceki evresinde kanser hücrelerinin çıkarılması için kullanılan bir yöntemdir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilen prosedürde sistoskop (kadın ve erkeklerde idrar yolundan mesaneye gönderilen ince boru şeklinde alet) aracılığıyla kullanılan elektrik akımına sahip tel ile mesanedeki kanser hücreleri yakılır. Alternatif olarak yüksek enerjili bir lazer kullanılabilir.
 • Sistektomi: Mesane kanseri ameliyatlarında mesanenin vücuttan çıkarıldığı operasyondur.
 • Mesanenin yeniden yapılandırılması: Mesane kanseri ameliyatından (sistektomi) sonra idrarın vücudu terk etmesi için yeni bir yol yapılmasıdır. Cerrah hastanın bağırsağının bir parçasından küre şekilli bir hazne oluşturur. Bu rezervuar vücudun içinde üretraya (idrarın mesaneden çıkıp vücudu terk ettiği tüp) bağlanır ve idrara vücuttan çıkma imkânı verir.
 • Bağırsaktan idrar yolu oluşturulması: Hastanın bağırsağından oluşturulan tüp (ileal boru) üreterlerden vücudun dışına kadar uzatılır. Buradan idrar hastanın karnına takılan bir kese içine boşalır.
 • Bağırsaktan idrar kesesi oluşturulması: Bir parça bağırsaktan idrarın birikmesi için küçük bir hazne oluşturulur. Bu haznedeki idrarın günde birkaç kez kateter (ince bir boru) kullanılarak karındaki açıklıktan boşaltılması gerekir.

Mesane kanseri ameliyatında (sistektomi) kullanılan ameliyat yöntemleri şunlardır:

Robotik Cerrahi

(Robot Yardımlı Minimal İnvaziv Cerrahi)

Mesane kanseri ameliyatları (sistektomi) mesanenin, üreterin bir parçasının ve çevresindeki lenf düğümlerinin çıkarılmasını içerir. Gereken durumlarda erkeklerde prostat ve meni keselerinin; kadınlarda ise rahim, yumurtalıklar ve vajinanın da çıkarılmasını içerebilir.
Robotik mesane kanseri ameliyatlarında hastanın karnının alt kısmında 1 cm’lik kesiler açılır. Cerrah bu kesilerden gönderilen robotik enstrümanları ameliyat odasındaki konsolundan eş zamanlı olarak yöneterek ameliyatı gerçekleştirir. Aynı zamanda kesilerin birinden cerrahın konsoluna 3 boyutlu gerçek görüntüyü eş zamanlı olarak ileten bir kamera gönderilir. Mesane kanseri ameliyatında mesane ve gerekli çevre dokular çıkarıldıktan sonra idrara yeni bir çıkış yolu yaratılarak ameliyat sonlandırılır. Robotik cerrahinin mesane kanseri ameliyatlarına sağladığı avantajların başında çok dar alanlarda daha küçük manevralar yaparak çevre dokulara zarar verilmemesini sağlamaktır. Bu avantaj özellikle erkeklerde cinsel fonksiyonu sağlayan damar ve sinir yapılarının korunmasında büyük önem taşır.
Robotik cerrahide açılan kesilerin çok küçük olması ameliyat sonrası hastanın günlük yaşantısına daha hızlı dönmesini sağlar.