Üroloji Tedavileri

Üroloji erkek ve kadınların idrar yolları ve erkeklerin üreme organlarını kapsayan hastalıklar ile ilgilenen bir tıp bilim dalıdır.

Üroloji Tedavileri

Üroloji erkek ve kadınların idrar yolları ve erkeklerin üreme organlarını kapsayan hastalıklar ile ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Böbrekler, mesane, üretra, üreter, skrotum, prostat bezi gibi çeşitli organlar ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavi süreci üroloji bilim dalı tarafından incelenmektedir. 

Bu noktada üroloji idrar yollarında oluşan enfeksiyon ve üriner sistemine ait cerrahi girişimleri içermektedir.

İlgili Tedaviler