Transplantimi i flokëve

Operacioni i transplantimit të flokëve është procedura që lejon individët pa flokë t’i rifitojnë ato.

Transplantimi i flokëve

Operacioni i transplantimit të flokëve është procedura që lejon individët pa flokë t’i rifitojnë ato. Humbja e flokëve tek individët mund të ndodhë për arsye të ndryshme. Në këtë pikë, është e zakonshme që individët të kenë shqetësime estetike për shkak të rënies së flokëve.

Me operacionet e mbjelljes (transplantimit) së flokëve, është e mundur që individët të shpëtojnë nga ky ankth në mënyrën më të mirë. Teknikat e transplantimit të flokëve mund të diversifikohen si FUE, FUT, DHİ, Sapphire.

İlgili Tedaviler