Transplantimi i organeve

Transplantimi i organeve është operacioni në të cilin një organ hiqet nga trupi i dhuruesit dhe vendoset në vend të një organi të dëmtuar në një trup tjetër. Është e mundur që dhuruesi dhe marrësi të jenë në të njëjtin pozicion.

Transplantimi i organeve

Transplantimi i organeve është operacioni në të cilin një organ hiqet nga trupi i dhuruesit dhe vendoset në vend të një organi të dëmtuar në një trup tjetër. Është e mundur që dhuruesi dhe marrësi të jenë në të njëjtin pozicion. Përveç kësaj, është e mundur të transplantohen organe nga një dhurues në rajone të ndryshme tek marrësi në një vend tjetër. Organet ose indet që do të transplantohen mund të merren nga kufomat dhe trupat e gjallë. Transplantimi i organeve është një ndër fushat më komplekse të mjekësisë. Sot kryhet transplantimi i zemrës, veshkave, mëlçisë, timusit, zorrëve, pankreasit, mitrës dhe mushkërive.

İlgili Tedaviler