Orqan Transplantasiyası

Orqan transplantasiyası bir orqanın donorun bədənindən çıxarılaraq və başqa bir bədəndə zədələnmiş orqanın yerinə yerləşdirildiyi əməliyyatdır. Donor və xəstənin eyni yerdə ola biləcəyi mümkündür.

Orqan Transplantasiyası

Orqan transplantasiyası bir orqanın donorun bədənindən çıxarılaraq və başqa bir bədəndə zədələnmiş orqanın yerinə yerləşdirildiyi əməliyyatdır. Donor və xəstənin eyni yerdə ola biləcəyi mümkündür. Bununla yanaşı başqa regionda yerləşən donordan alınan orqanların xəstəyə başqa yerdə köçürülməsi də mümkündür. Köçürüləcək orqanlar və ya toxumalar cəsədlərdən və canlı bədənlərdən götürülə bilər. Bu tibbin ən çətin sahələrindən biridir. Hal-hazırda ürək, böyrək, qaraciyər, timus, bağırsaq, mədəaltı vəzi, uşaqlıq və ağciyər transplantasiyası həyata keçirilir.

İlgili Tedaviler