Трансплантация на органи

Трансплантацията на орган е операция, при която орган се отстранява от тялото на донора и се поставя в друго тяло на мястото на увредения орган. Донорът и получателят могат да бъдат на едно и също място.

Трансплантация на органи

Трансплантацията на орган е операция, при която орган се отстранява от тялото на донора и се поставя в друго тяло на мястото на увредения орган. Донорът и получателят могат да бъдат на едно и също място. Освен това органите, получени от донор, могат да бъдат трансплантирани на реципиент, който се намира на друго място. Органи или тъкани за трансплантация могат да бъдат взети от трупове и живи тела. Това е една от най-трудните области на медицината. В момента се извършват трансплантации на сърце, бъбреци, черен дроб, тимус, черва, панкреас, матка и бели дробове.

İlgili Tedaviler