Trajtimet Ortopedike

Trajtimet ortopedike janë një nënnjësi e specializuar dhe është një ndër ndërhyrjet brenda fushës së rehabilitimit.

Trajtimet Ortopedike

Trajtimet ortopedike janë një nënnjësi e specializuar dhe është një ndër ndërhyrjet brenda fushës së rehabilitimit. Terapitë ortopedike, të cilat përgjithësisht përfshijnë sëmundje që lidhen me sistemin skeletor, bazohen në ekzaminimin dhe diagnozën. Aspekti më i rëndësishëm i trajtimeve ortopedike që mbulojnë kirurgjinë, mjekimin dhe trajtimet rehabilituese është diagnoza e saktë e sëmundjes.

İlgili Tedaviler