Ортопедични процедури

Ортопедичното лечение е отделен клон на медицината и принадлежи към областта на рехабилитацията.

Ортопедични процедури

Ортопедичното лечение е отделен клон на медицината и принадлежи към областта на рехабилитацията. Ортопедичното лечение се основава на преглед и диагностика и като цяло се занимава с проблеми, свързани с скелетната система. Най-важният въпрос на ортопедията, който включва хирургично, медицинско и рехабилитационно лечение, е правилната диагноза на заболяването.

İlgili Tedaviler