Стоматологични процедури

Стоматологичните процедури са лечения, използвани за коригиране на различни нарушения, които се появяват в зъбите.

Стоматологични процедури

Стоматологичните процедури са лечения, използвани за коригиране на различни нарушения, които се появяват в зъбите. В зъбите могат да възникнат различни нарушения поради нередовно почистване и липса на необходимата грижа. Следователно тези проблеми трябва да бъдат отстранени чрез прилагане на най-подходящия метод на лечение.

Процедурите, извършвани от професионални зъболекари са както следва:

  • Орална диагностика и радиология
  • Орална, зъбна и лицево-челюстна хирургия
  • Консервативно лечение на зъбите
  • Лечение на канали
  • Зъбно протезиране
  • Педодонтия (детска стоматология)
  • Ортодонтия
  • Пародонтология
  • Зъбни импланти

Свързани Лечения