Лечение на рак

Ракът е едно от най-честите заболявания на нашето време. Хормоналното и биологичното лечение на рак може да се използват по-рядко от лъчетерапията, хирургията и химиотерапията.

Лечение на рак

Ракът е едно от най-честите заболявания на нашето време. Хормоналното и биологичното лечение на рак може да се използват по-рядко от лъчетерапията, хирургията и химиотерапията.

Тези лечения могат да се използват поотделно или заедно. Първоначалното лечение е терапия от първа линия. То е последвано от адювантна (лекарствена) терапия. Например, химиотерапията, прилагана след операция, е адювантно лечение.

İlgili Tedaviler