Neurokirurgjia

Neurokirurgjia përfshin trajtimin e tumoreve q[ shfaqen në indet e trurit dhe kurrizit, trajtimin e hernies së belit dhe qafës, bllokimet vaskulare cerebrale, hemorragjitë e trurit, përfshirë sëmundjet dhe trajtime të tilla si aneurizmat dhe flluskat.

Neurokirurgjia

Neurokirurgjia përfshin trajtimin e tumoreve q[ shfaqen në indet e trurit dhe kurrizit, trajtimin e hernies së belit dhe qafës, bllokimet vaskulare cerebrale, hemorragjitë e trurit, përfshirë sëmundjet dhe trajtime të tilla si aneurizmat dhe flluskat.

Neurokirurgjia është e përfshirë në të gjitha problemet që ndodhin në tru, i cili është organi më i rëndësishëm. Përveç kësaj, neurokirurgjia përfshihet në fushën e trurit dhe në raste të tilla si epilepsia dhe Parkinson.

Trajtime të ngjashme