Кардиология

Кардиологията се занимава със сърдечно-съдови заболявания, диагностициране и лечение на заболявания като инфаркт, сърдечна недостатъчност, нарушения на сърдечния ритъм и кръвното налягане.

Кардиология

Кардиологията се занимава със сърдечно-съдови заболявания, диагностициране и лечение на заболявания като инфаркт, сърдечна недостатъчност, нарушения на сърдечния ритъм и кръвното налягане. В случаите, когато медицинското лечение не е достатъчно, кардиологията може да прибегне и до методи като ангиография и хирургия.

Следните заболявания представляват интерес за кардиологията:

 • Заболяване на коронарната артерия,
 • Атеросклероза,
 • Хипертония,
 • Остър коронарен синдром,
 • Аортна недостатъчност,
 • Стеноза и недостатъчност на митралната клапа,
 • Аортна стеноза и недостатъчност,
 • Инфаркт на миокарда,
 • Белодробна недостатъчност и стеноза,
 • Стеноза на трикуспидалната клапа,
 • Ендокардна болест,
 • Кардиомиопатия,
 • Перикарден излив,
 • Перикардна тампонада,
 • Първични сърдечни тумори,
 • Сърдечни аритмии и спиране на сърцето,
 • Предсърдна миксома,
 • Предсърдно мъждене,

Свързани лечения