Kardioloji

Kalp ve damar hastalıkları ile ilgilenen kardiyoloji; kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp ritim bozuklukları, tansiyon gibi hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştirmektedir.

Kardioloji

Kalp ve damar hastalıkları ile ilgilenen kardiyoloji; kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp ritim bozuklukları, tansiyon gibi hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştirmektedir. Kardiyoloji, ilaç tedavilerinin yetersiz kaldığı durumlarda anjiyo ve ameliyat gibi yöntemlere de başvurabilmektedir. 

Kardiyolojinin ilgi alanındaki hastalıklar şu şekildedir:

 • İstemik kalp hastalıkları,
 • Ateroskleroz,
 • Hipertansiyon,
 • Akutkoroner sendromu,
 • Aort yetmezliği,
 • Mitral kapak darlığı ve yetmezliği,
 • Aort darlığı ve yetmezliği,
 • Miyokart infarktüsü,
 • Pulmoner yetmezlik ve stenoz,
 • Trisküspit stenozu,
 • Endokart hastalıklar,
 • Kardiyomiyopati,
 • Perikardiyal efüzyon,
 • Perikard tamponad,
 • Kardiyak ve primer tümörler,
 • Kardiyak aritmiler ve arrest,
 • Atriyal miksoma,
 • Atriyal fibrilasyon,

İlgili Tedaviler