Çocuk Kalp Damar Cerrahisi

Çocuk kalp damar cerrahisi, çocukların kalp ve damarlarındaki herhangi bir sorun ve bu sorunun tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi

Pediatrik kalp cerrahları, çocuklarda doğuştan gelen ve sonradan edinilmiş kalp problemlerini düzeltmek için gereken özel bakımı sağlar. Bu noktada çocuk kalp damar cerrahisinin erişkin ve çocukluk yaş gruplarında konjenital kalp ve damar problemlerinin cerrahi operasyonlar ile tedavisini sağladığını ifade edebiliriz.

Pediatrik kalp cerrahları, yetişkinlerde olduğu gibi yenidoğanlarda, çocuklarda ve ergenlerde karmaşık doğuştan kalp kusurlarını tedavi eder. Konjenital kalp kusurları, yetişkinlerde yaygın olan kalp hastalığı türlerinden çok farklıdır. Küçük bedenlerde kalplerin onarımı ek bir zorluğu temsil eder. Pediatrik kalp cerrahları, kalp ameliyatına ihtiyaç duyan en genç ve en küçük hastalar için bile en güvenli bakımı sağlamak için özel becerilere sahiptir.

Pediatrik Kalp Cerrahları Ne Tür Tedaviler Sağlar?

 Pediatrik kalp cerrahları genellikle;

  • Kalbin odaları arasındaki delikler, kapakçık sorunları ve anormal kan damarları gibi doğru durumların tedavisi
  • Kalpteki yaraları onarımı
  • Diğer konjenital ve edinilmiş kalp kusurlarını düzeltilmesi
  • Kalp, akciğer ve kalp/akciğer nakli gerçekleştirilmesini sağlar.

Çocuklar her zaman onları rahatsız eden şeyi söyleyemezler. Tıbbi soruları her zaman yanıtlayamazlar ve tıbbi muayene sırasında sabırlı ve işbirlikçi olamazlar. Kalp ameliyatı olması gereken bebekler ve çocuklar, ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir ortamda, yüksek düzeyde eğitimli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından bakılmalıdır.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kapsamı

Pediatrik kalp cerrahları, bebeklerin, çocukların ve ergenlerin ve ailelerinin özel ihtiyaçlarını kapsayan bir bakım sistemi sunar. Pediatrik kardiyologlarla çok yakın çalışırlar. Bu uzmanlar, kalp rahatsızlıklarını teşhis etmeye ve ameliyattan önce ve sonra etkili yönetim planlarını uygulamaya yardımcı olur. Pediatrik kardiyologlar ayrıca kalp sorunları olan çocuklar için ek tedavi sağlar.

Pediatrik kalp cerrahları ayrıca ekiplerinde kardiyoloji, kardiyak anestezi, neonatoloji, yoğun bakım, hemşirelik, solunum tedavisi ve sosyal hizmet alanlarında uzmanlara sahip olabilir. Bu ekipler, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında çocuğunuza en iyi bakımı sağlamak için son derece eğitimlidir.