Koroner By-Pass

Koroner by-pass ameliyatı veya koroner arter baypas ameliyatı, kanı yönlendirmek ve koroner arterlerin tıkanmasını önlemek için kullanılan cerrahi bir operasyondur. Bu tıkanıklık esas olarak kalbe kan taşıyan atardamarlardan birinin veya birkaçının kısmen veya tamamen tıkanmasından oluşur.

Koroner By-Pass

Koroner arterler kısmen veya tamamen tıkandığı anda içinden akan kan , kalbin olması gerektiği gibi çalışması için gerekli oksijene sahip değildir. Bu ameliyatın ana amacı koroner lezyonların bir sonucu olarak kalbin irrigasyon eksikliği çeken bölgelerine kan vermekti . Müdahale genel anestezi altında yapılır ve dört ila yedi saat sürer.

Baypas oluştururken doktor vücuttaki bir damarı seçer ve bu damar tıkanmış bölgenin çevresine aşılanır. Kural olarak, safen ven müdahale etmek için kullanılır. Bacağın iç tarafında bir kesi yapılır. Greftin bir ucunu koroner artere ve diğer ucunu ortaya yerleştirir.

Koroner Cerrahi Neden Yapılır?

Bu ameliyat, bir kişinin kalbe oksijenli kan tedarikini riske atan bir veya daha fazla koroner arterde tıkanıklık olması durumunda endikedir. Bir veya daha fazla koroner arter tıkandığında, miyokard yeterince kan alamaz. Bu da iskemik kalp hastalığına koroner arter hastalığına ve anjina pektorise neden olabilir. Özellikle, perkütan revaskülarizasyonun sağlanamadığı bir miyokard enfarktüsünden sonra etkilenen koroner ortamda birkaç damarı olan hastalarda endikedir.

Koroner By-Pass Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Koroner cerrahiye hazırlanırken hasta, önceden belirlemiş olduğu yönergelere uymadığı durumlarda doktoru ve anestezi uzmanı ile sürekli iletişim halinde olmak zorunda kalacaktır.

Hastanın sigara içiyor olması durumunda, tütün solunum ve kan pıhtılaşma sorunları ile ilgili olduğu için operasyondan en az iki hafta önce uzman kendisinden sigarayı bırakmasını isteyecektir. Hasta temiz bir şekilde hastaneye gidecek, bölge antiseptiklerle dezenfekte edilecek ve gerekirse müdahaleyi kolaylaştırmak için göğüs traş edilebilecek.

Koroner Cerrahi Sonrası Bakım

Ameliyattan sonra hasta yaklaşık bir hafta hastanede kalmalıdır. Ameliyatın aynı günü hasta, fonksiyonlarına ve kalp atış hızına özellikle dikkat edilecek olan Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) gider.

Hastaneye yatış haftası geçtikten sonra, hasta yavaş yavaş normal hayata dönmeye başlayacaktır. Hastanın işi zorlu bir fiziksel efor gerektirmiyorsa, operasyondan yaklaşık beş veya altı hafta sonra günlük aktivitelerine dönebilir. Ancak işin büyük bir fiziksel efor gerektirmesi durumunda daha uzun süre beklemek zorunda kalacaklardır.