Endoskopik Damar Çıkarılması

Endoskopik damar toplama (EVH), olarak da ifade edilen bu yöntem koroner arter baypas cerrahisinde kullanılmak üzere damarları çıkarmak için kullanılan cerrahi bir prosedürdür.

Endoskopik Damar Çıkarılması

Hastanın toplanmış damarı, koroner arterde tıkanmayı önleyecek ve kalp fonksiyonunu iyileştirmek adına tercih edilen bir yöntemdir. Endoskopik damar çıkarılması işlemi genel olarak kalp ve damar cerrahisi konusunda uzmanlaşmış bir cerrah tarafından, genel anestezi altında, anestezi uzmanı ve hemşirelerden oluşan bir destek ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Endoskopik Damar Çıkarılması Neden Önemlidir?

Klinik çalışmalar EVH’nin önemli avantajlarını göstermektedir. Bu hasta yararları ve maliyet tasarrufundaki avantajlar, kanal kalitesinden veya uzun vadeli klinik sonuçlardan ödün vermeden elde edilir.

EVH’nin sağladığı avantajlar genel olarak aşağıdaki gibidir.

  • Azaltılmış yara komplikasyonları ve enfeksiyon
  • Postoperatif ağrının azalması
  • Ambulasyon süresinin kısaltılması ve hastanede kalış süresi
  • Azaltılmış hastane geri kabulü
  • Yara ile ilişkili postoperatif bakım ve maliyetlerde azalma
  • Eşdeğer kanal kalitesi ve greft açıklığı
  • Eşdeğer uzun vadeli revaskülarizasyon sonuçları
  • Geliştirilmiş hasta memnuniyeti
  • Üstün kanal kalitesi ve postoperatif iyileşme ve köprüleme tekniği

Endoskopik Damar Çıkarma Neden Tercih Edilir?

Cerrahi teknolojideki gelişmeler, koroner arter baypas grefti (CABG) ameliyatı için damar toplama prosedürlerini, ağrının azalmasına ve daha az yara izine yol açacak şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Aynı zamanda daha hızlı iyileşmeye, daha iyi klinik sonuçlara, maliyetlerin düşmesine ve hasta memnuniyetinin artmasına neden olur. Endoskopik damar toplama (EVH) prosedürü, safen ven ve radyal arter baypas kanallarının geleneksel, açık damar toplama (OVH) prosedürlerinden daha küçük kesikler kullanılarak elde edilmesini sağlar.

Endoskopik damar çıkarılması koroner arter baypas greft (CABG) cerrahisinde damar toplanmasını iyileştiren teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer almaktadır. EVH prosedürü, kan damarlarını çıkarmaya yönelik geleneksel prosedürlere kıyasla CABG için bir baypas kanalı elde etmek için daha küçük bir insizyon kullanır. Daha küçük bir kesi yaparak enfeksiyon oranı azalır, ağrı azalır ve daha az yara izi olur. Bu da daha hızlı iyileşmeye, daha iyi klinik sonuçlara ve daha yüksek hasta memnuniyetine yol açar.