Kardiologiya

Ürək-damar xəstəlikləri ilə məşğul olan kardiologiya infarkt, ürək çatışmazlığı, ürək ritminin pozulması, arterial təzyiq kimi xəstəliklərin diaqnostikasını və müalicəsini həyata keçirir.

Kardiologiya

Ürək-damar xəstəlikləri ilə məşğul olan kardiologiya infarkt, ürək çatışmazlığı, ürək ritminin pozulması, arterial təzyiq kimi xəstəliklərin diaqnostikasını və müalicəsini həyata keçirir. Dərman müalicəsi çətinləşdikdə kardiologiya həmçinin angioqrafiya və cərrahi müdaxilə kimi üsullara müraciət edə bilər.

Kardiologiyanın məşğul olduqları xəstəliklər aşağıdakılardır:

 • İşemik ürək xəstəlikləri,
 • Ateroskleroz,
 • Hipertoniya,
 • Kəskin koronar sindorm,
 • Aortal çatışmazlıq
 • Mitral qapaq darlığı və çatışmazlığı,
 • Aortal darlıq və çatışmazlıq,
 • Miokard infarkt,
 • Pulmonar çatışmazlıq və stenoz
 • Trikuspidal stenoz,
 • Endokardioloji xəstəliklər,
 • Kardiomiopatiya,
 • Perikardial effuziya,
 • Ürəyin tamponadası,
 • Ürək və primer şişlər,
 • Aritmiya və ürək tutması,
 • Ürək miksoması,
 • Ürəyin ritm pozğunluqları.

Əlaqədar müalicələr