Tiroidektomi

Tiroidektomi bazı anaplastik tiroid kanserleri dışında, neredeyse tüm tiroid kanseri vakalarında cerrahi ana tedavidir. Tiroid kanseri, ince iğne aspirasyon (İİA) biyopsisi ile teşhis edilirse, genellikle tümörü ve kalan tiroid bezinin tamamını veya bir kısmını çıkarmak için ameliyat önerilir.

Tiroidektomi

Bu ameliyatta tiroid bezi çıkarılır. Bu ameliyat tiroid kanseri için en yaygın olanıdır. Lobektomi gibi, bu prosedür genellikle boynun ön tarafında birkaç inç çapında bir kesi ile yapılır. Ameliyattan sonra boynunuzun ön kısmında küçük bir yara izi olacaktır ancak bu iz zamanla daha az fark edilir hale gelir.

Tiroid bezinin tamamı çıkarılırsa ameliyata total tiroidektomi denir. Bazen cerrah tiroidi tamamen çıkaramayabilir. Tiroidin tamamına yakını çıkarılırsa, ameliyata totale yakın tiroidektomi denir.

Tiroidektomi Ne Zaman Endikedir?

Tiroidektomi hem iyi huylu hem de kötü huylu süreçler için endikedir. İyi huylu süreçler arasında, semptomatik guatrlı hasta vakaları öne çıkıyor.  Guatr vakalarında tiroidektominin bir diğer endikasyonu da estetik bileşendir. Çünkü boyun ön kısmındaki büyük bir kitle çok dikkat çekici hale gelebilir. Son olarak, tiroidektomi için başka bir endikasyon, Graves Hastalığı veya Hipertiroidizm gibi tıbbi tedaviye dirençli patolojilerdir.  Tiroid kanseri vakalarında cerrahi tedavi, normalde ince iğne aspirasyonu ile yapılan ameliyattan önceki histolojik tanıya bağlı olacaktır.

Tiroidektomi Nasıl Yapılır?

Hem hemitiroidektomi hem de total tiroidektomi genel anestezi altında yapılan ameliyatlardır. Günümüzde bu ameliyat, boynun ön kısmından küçük bir kesi ile açık bir yaklaşımla veya endoskopik cerrahi ve robot yardımlı cerrahi ile minimal invaziv bir yaklaşımla yapılabilmektedir.

Bu durumda koltuk altından yapılan bir kesi ile veya yaranın çok daha iyi kamufle edilebileceği boynun en üst kısmından yapılan bir kesi ile bez çıkarılır. Her durumda amaç bezi yatağından çıkarmak, kanama kontrolünü sağlamak ve paratiroid bezlerinin işlevini korumak olacaktır. Bunlar arka tarafta ve tiroid beziyle yakın ilişki içinde bulunurlar ve asıl işlevleri kalsiyum metabolizmasını düzenlemektir.

Son olarak, tiroid bezinin arka yüzünde yer alan ve işlevi larinksin intrinsik kas sistemini innerve etmek olan rekürren laringeal sinirin bütünlüğünü belirlemek ve korumak gerekli olacaktır.