Ürolojik Check Up

Ürolojik check up, erkek sağlığı için son derece önemli olan detaylı muayenelerden bir tanesesidir. Tam bir fizik muayene ve PSA’nın belirlenmesi, çeşitli ürolojik bozuklukları ve prostat kanseri gibi bazı kanser türlerini tespit etmek için 50 yaşına ulaşmış tüm erkeklerde esastır.

Ürolojik Check Up

Ürolojik check up erkek üreme ve cinsel sistem ile idrara çıkma ile ilgili sorunların teşhis ve tedavisi için üroloğun talep ettiği çeşitli tıbbi testlerden oluşan erkek genitoüriner sistemin rutin genel muayenesidir.

Ürolojik Check Up Hangi Sıklıkla Yapılır?

Ürolojik check up erkek üreme ve cinsel sistem ile idrara çıkma ile ilgili sorunların teşhis ve tedavisi için üroloğun talep ettiği çeşitli tıbbi testlerden oluşan erkek genitoüriner sistemin rutin genel muayenesidir.

Ürolojik Check Up Sırasında Yapılan Testler

Fiziki Muayene

Ürolog, karın, böbrek ve mesane bölgesinin yanı sıra penis, skrotum ve testislerin muayenesini yapar. Önemi nedeniyle parmakla rektal muayene ile prostat muayenesi ön plana çıkar. Bu ağrısız ve birkaç saniye içinde yapılan bir testtir. Dijital rektal muayene, prostat kanserini erken evrede saptamak için tek başına yararlı değildir. Ancak PSA ile birlikte çok güvenilir bilgiler sunar.

Ürolojik Ultrason

İşeme rahatsızlığı veya bunu tetikleyen diğer klinik durumlarda yararlıdır. Prostat kanseri belirtileri varsa prostat biyopsisi yapmayı mümkün kılan prostatın transrektal ultrasonu veya testis tümörlerinden şüpheleniliyorsa yapılan testis ultrasonu gibi farklı yöntemler vardır.

İdrar Akış Ölçümü

İdrar yaparken atılan idrar miktarını, idrara çıkma süresini, sunulan maksimum miksiyonel akışın tepe noktasını ve idrardaki akışın ortalama değerini ölçmek için hasta portatif bir tuvalette idrarını yapmalıdır. Bu test ile ürolog, idrarın mesaneden çıkışında bir tıkanıklık veya mesane kasının kasılmasında bir zayıflık varlığından şüphelenebilir.

Analiz

İdrarda kan veya üriner enfeksiyonlar veya böbrek veya mesane tümörü gibi daha ciddi patolojilerin olup olmadığını tespit etmek için yapılır. Prostatın epitel hücreleri tarafından üretilen ve prostat tümör hücreleri olduğunda kandaki seviyesini artıran bir protein olan PSA'yı belirlemek çok önemlidir.