Гастроентерология

Гастроентерологията е наука, която се занимава с диагностиката и лечението на органите в областите, наречени храносмилателен тракт.

Гастроентерология

Гастроентерологията е наука, която се занимава с диагностиката и лечението на органите в областите, наречени храносмилателен тракт. Споменатите области са хранопроводът, тънките и дебелите черва, седалищната област, жлъчният мехур и тракт, черният дроб, панкреасът и коремната стена. С други думи, всички органи, различни от бъбреците, са обект на интерес от страна на гастроентерологията. За диагностицирането и лечението на заболяванията, възникващи в тези органи, се използват методите на посочения клон на науката.