Göğüs Cerrahisi

Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğunda bulunan kalp ve ana damarlar dışarıda kalmak koşuluyla organların tamamına yönelik travma ve cerrahi tedavileri ele alan tıbbi bir alandır.

Göğüs Cerrahisi

Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğunda bulunan kalp ve ana damarlar dışarıda kalmak koşuluyla organların tamamına yönelik travma ve cerrahi tedavileri ele alan tıbbi bir alandır. Doğumla birlikte ortaya çıkan problemlerin yanı sıra, tümör oluşması, solunum yolları darlıkları ve tıkanıklıkları, akciğerlerde görülen sorunlar ve yemek borusundaki doğumdan gelen problemlere yönelik göğüs cerrahisi çözüm üretmektedir.

Göğüs Cerrahisi Kapsamındaki Tedaviler

Göğüs cerrahisinin insan yaşamı için önemli bir husus olduğu düşünüldüğünde bu kapsamda gerçekleştirilen uygulama ve tedavileri iyi bilmek gerekir. Aşağıda sıralanan tedavilerin tamamı göğüs cerrahisi kapsamında ele alınmaktadır.

  • Akciğer Tümör Cerrahisi
  • Timoma Cerrahisi
  • Akciğer Kanseri Cerrahisi
  • Bronkoskopi
  • Vats Wedge Rezeksiyonu Akciğer Biyopsisi
  • Pektus Ekskavatum
  • Pektus Karinatum

Bu tedaviler genel anlamda en önemli cerrahi operasyonlar olarak kabul edilirken başka bazı cerrahi müdahalelerin de varlığından bahsetmek gerekmektedir.

İlgili Tedaviler