Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri cerrahisi, insan yaşamını olumlu anlamda etkileyebilecek olan oldukça önemli uygulamalardan bir tanesidir. Kanserli hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan bu cerrahi yöntem laparoskopik alternatiflerle daha başarılı bir noktaya ulaşmaktadır.

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri cerrahisi, insan yaşamını olumlu anlamda etkileyebilecek olan oldukça önemli uygulamalardan bir tanesidir. Kanserli hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan bu cerrahi yöntem laparoskopik alternatiflerle daha başarılı bir noktaya ulaşmaktadır.

Akciğer kanseri, en sık görülen kanser tiplerinden bir tanesidir. Ölümlere yol açan ve tüm kanser türleri içinde %21’lik kısma denk gelen akciğer kanserinin tedavi ile iyileştirilmesi mümkündür. Akciğer kanseri cerrahisi ve diğer yöntemler dikkate alındığında her iyileşme şansı vardır.

Akciğer Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesi çerçevesinde akciğer kanserinin şekillenmesi çok büyük bir ihtimaldir. Bu bağlamda akciğer kanserine yakalananların %90’ı tütün mamulleri tüketen kimseler arasındadır. Geriye kalan %10’luk kısım ise çevresel faktörlere bağlı olarak kansere yakalanmaktadır.

 

Akciğerde tümörlü hücrelerin büyümesi ve yayılması ile ortaya çıkan bu problem yaşamsal fonksiyonları derinden etkiler. Bu nedenle de akciğer kanserinin iyileştirilmesi adına cerrahi uygulamalara başvurulması söz konusu olur. Kanserin evresi ve hekimin nihai kararı doğrultusunda cerrahi uygulamalar gerçekleştirilerek başarılı bir tedavi süreci başlar.

Akciğer Kanseri Cerrahisi ve Tedavi

Akciğerde görülen kanserin belirtisi genellikle yoktur. Bu nedenle de erken teşhis ve tedaviye başvurulması çok çok önemlidir. Tedavi uygulamalarında kullanılan robotik cerrahi iyileşmeyi sağlayacak en önemli seçeneklerden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Üstelik robotik cerrahinin birbirinden özel avantajlar sağlaması akciğer kanserine yönelik uygulamaların da niteliklerini arttırıyor.

Robotik cerrahi ile gerçekleşen akciğer tedavisi çerçevesinde şu avantajlar elde edilmektedir.

  • Hastanın cerrahi operasyon sonrasında daha az ağrı çekmesi sağlanır ve komplikasyon ihtimali azalır,
  • Ağrı kesici kullanımına daha az ihtiyaç duyulur,
  • Hastanede kalma süresi ciddi anlamda azalır,
  • Normal yaşantıya geri dönüş daha hızlı olur.

Tüm bu detaylar düşünüldüğünde robotik cerrahi uygulamaların akciğer kanserine yönelik ideal olduğundan söz etmek gerekir. Cerrahın daha kolay bir şekilde operasyonu gerçekleştirmesine imkân tanıyan robotik cerrahi yüksek manevra kabiliyeti ile hastanın iyileşmesini sağlar.

Robotik cerrahi başarı oranını arttıran bir seçenek olduğundan cerrahi sonrasında kemoterapi gibi uygulamalara ihtiyaç duyulup duyulmadığında hekim kontrolü sonrasında karar verilmektedir.