Akciğer Tümör Cerrahisi

Akciğer tümör cerrahisi sık sık görülen bir kanser türü olan akciğer kanserine yönelik bir tedavi uygulamasıdır.

Akciğer Tümör Cerrahisi

Akciğer tümör cerrahisi sık sık görülen bir kanser türü olan akciğer kanserine yönelik bir tedavi uygulamasıdır. Başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlarken insan yaşamını olumlu anlamda etkileyen bu cerrahi uygulama sayesinde kanser probleminden kurtulmak mümkündür.

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğerde şekillenen kanser, hücrelerin şekil ve davranış açısından farklılaşması sonucunda kontrolüz bir şekilde çoğalması anlamına gelmektedir.

Sağlıklı hücrelerin fonksiyonlarını bozan ve sağlıksız bir üremeye neden olan kanser yaşamsal işlevlerin önlenmesine yol açar. Bu nedenle de akciğer kanserinin insan yaşamındaki olumsuz etkisi çok ciddi seviyelerdedir.

Akciğer Tümör Cerrahisi ve Tedavisi

Akciğerde görülen tümörün oluştuğu bölgelerde farklılıklar meydana gelmesi muhtemeldir. Tümörün oluştuğu bölge akciğerin temel parçalarından bir tanesinde şekillenmişse lobektomi adı verilen uygulama ile parçanın alınması mümkündür. Söz konusu uygulamanın mümkün olması hastanın iyileşmesi için oldukça önemli bir fırsattır.

Tümörün bütün akciğeri sarması durumunda akciğerin tamamen alınması gerekmektedir. Pnömonektomi adı verilen bahse konu uygulama çerçevesinde hastanın yaşamını daha sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için işlemler gerçekleştirilmektedir. Tümörün akciğer parçasının yanı sıra meditasyen kısmındaki nefes borusu ve büyük damarlarda görülmesi söz konusuysa ilgili kısımların alınmasıyla birlikte hastanın cerrahi müdahaleyle hayatının kurtulması sağlanır.

Akciğer Tümör Cerrahisinin Riskleri Var mı?

Göğüs bölgesine yerleşmiş tümörlerin iyileştirilmesi adına gerçekleşen cerrahi müdahalelerde ameliyatın 5. ve 6. kaburga arasındaki noktadan gerçekleştirilmesi söz konusudur. 15 ile 20 cm arasındaki bir kesi ile hastanın akciğerine ulaşılarak buradaki tümörün alınması hedeflenmektedir.

Akciğerin çok hassas bir bölgede bulunması nedeniyle akciğer tümör cerrahisinin çok riskli olduğundan söz etmek gerekir. Ancak uygulamanın ne olacağına bağlı olarak risk oranının düşmesi mümkündür. Cerrahi ile kıyaslandığında kemoterapi daha az riskli bir seçenekmiş gibi kabul edilse de akciğer tümör cerrahisi daha az risklidir. Doktor kontrolünde gerçekleşen ve iyileşmenin arzu edilen şekilde sürmesi halinde hastayı hayata döndüren akciğer kanser cerrahisi ile daha sağlıklı bir yaşam mümkün olur. İyileşme süreci ortalama 6 ayda tamamlanırken akciğer tümör cerrahisinin olumsuz etkileri ile karşı karşıya kalınmaz.