Bronkoskopi

Bronkoskopi, akciğer ve solunum yollarında görülen sağlık sorunlarını teşhis etmeye ve tedaviye yarayan bir işlemdir. Lokal anestezi uygulamaları ile birlikte gerçekleşen bronkoskopinin zaman zaman genel anestezi ile gerçekleştirildiğinden de söz etmek gerekmektedir.

Bronkoskopi

Bronkoskopinin gerçekleştirilmesi esnasında ince plastik bir kamera tüpü ile akciğer ve solunum yollarına ulaşılmaktadır. Burun ya da ağızdan gerçekleşen bu işlem çeşitli anomal bulgular ertesinde tercih edilmektedir. Genellikle akciğerlerdeki tümörü tercih etmeye yarayan bu uygulama kanamaların da varlığını incelemek adına oldukça önemlidir. Mukus ya da doku numunesi almak için de kullanılan bronoskopi uygulamalarında akciğer sorunlarının giderilmesini sağlamak en büyük hedeftir.

Bronoskopi Neden Tercih Edilmektedir?

Akciğer ve solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik oldukça ideal bir çözüm olarak kabul edilen bronoskopi ile alakalı farklı amaçlardan söz etmek mümkündür. Bu çerçevede aşağıdaki hususları dikkate alarak bronoskopi ile ilgili net bilgilere ulaşabilirsiniz.

  • Akciğerde görülen enfeksiyonlarda,
  • Tedavi edilmesine rağmen geçmeyen öksürük durumlarında,
  • Akciğerden biyopsi alınması gerektiğinde,
  • Akciğerde tümör şüphesinin varlığında,
  • Tıkanan hava yolunun açılması için stent uygulamasında,
  • Akciğer kanamalarının tespit ve tedavisinde,
  • Lenf düğümlerinden biyopsi alınmasında,
  • Solunum yollarında tıkanıklığa neden olan cisimlerin çıkarılmasında tercih edilmektedir.

Tüm bu etkileri dikkate alındığında oldukça önemli bir husus olan bronoskopi ile alakalı olarak ideal seçeneklere başvurmak mümkündür. Bu çerçevede titizlikle gerçekleşen bu uygulama ile hastalıkların teşhis ve tedavisi çok daha kolay olacaktır.

İşlemle Alakalı Bilinmesi Gerekenler

Solunum yollarında ve akciğerde anormal bir durumun gözlenmesi halinde tercih edilen bronoskopinin ortalama yarım saat süren bir operasyon olduğundan söz etmek gerekir. Ancak öncesindeki hazırlık süreci ve sonrasında normal yaşama dönüş süreci de dikkate alındığından 3 saatlik bir zaman diliminden söz edilebilir.

Güvenli bir işlem olarak kabul edilen bronoskopinin zaman zaman biyopsi bölgesinde kanamalara neden olduğu görülmektedir. Cerrah tarafından titizlikle gerçekleştirilmesi halinde başarılı sonuçlara ulaşılacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle de bronoskopi öncesi, sırası ve sonrasında bütün uyarılara kulak vermek gerekmektedir. Cerrahi bir uygulama olsa da hastanın günlük yaşamını etkileyecek bir husus değildir.