Хематологична онкология

Хематологията е медицинска наука, която изучава различни заболявания, свързани с кръвта. Освен това тя извършва трансплантация на костен мозък, далак и кръвотворни органи.

Хематологична онкология

Хематологията е медицинска наука, която изучава различни заболявания, свързани с кръвта. Освен това тя извършва трансплантация на костен мозък, далак и кръвотворни органи. Хематологията, която е част от вътрешната медицина, се занимава със състояния като дефицит на желязо, сърповидно-клетъчна анемия, анемия вследствие на травма, миелофброза, левкемия, кръвопреливане, трансплантация на костен мозък и стволови клетки.

İlgili Tedaviler