Рентгенологията

Рентгенологията е клон на медицината, който използва различни образни технологии за диагностициране и лечение на заболявания.

Рентгенологията е клон на медицината, който използва различни образни технологии за диагностициране и лечение на заболявания. Рентгенологичното изследване се извършва в почти всички области в сектора на здравеопазването. Радиологията използва различни начини за изобразяване, като рентгенови лъчи , ядрено-магнитен резонанс (MRI), компютърна томография (CT) и PET сканиране , за да получи изображения вътре в тялото. Тя е разделена на две широки области, наречени диагностична радиология и интервенционална радиология.

Рентгенологията е жизненоважен компонент от повечето медицински решения, които засягат пациентите, а рентгенолозите могат да работят с всички клинични специалности.