Renk Körlüğü

Renk körlüğü, etkilenen insanların değişen bir renk algısına sahip olmalarına neden olan görsel bir patolojidir.

Renk Körlüğü

Bu anomali kısmi (diskromatopsi) olabilir. Bir veya bazı renklere karşı düşük hassasiyet ile karakterize edilir veya toplam (akromatopsi), çok nadir olabilir, bu da herhangi bir rengin algılanmamasına ve açıkça ışığa duyarlı olmasına yol açar.

Renk Körlüğü Çeşitleri

Renk körlüğü özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Bunlar genel olarak aşağıdaki gibidir.

  • Kırmızı renk algılanmıyorsa pronatopi ve bu rengin zayıf görülmesi durumunda protanomaliden bahsediyoruz.
  • Yeşil rengi algılamıyorsak döteranopiden ve bu rengin zayıf görmesi durumunda deuteranomaliden bahsediyoruz .
  • Bu rengin zayıf görüşü durumunda mavi ve tritanomaliyi algılamıyorsak tritanopiden bahsediyoruz.

Renk Körlüğü Belirtileri

Tıpkı diğer göz hastalıklarında olduğu gibi renk körlüğünde de çeşitli belirtiler söz konusudur. Renk körlüğü, değişen renk algısı ile karakterizedir.

Renk Körlüğü Teşhisi

Renk körü olduğundan şüphelenilen hastalar iki teste tabi tutulur:

Ishihara Grafikleri İncelemesi: Oftalmologlar tarafından bir sayının yazıldığı ve kullanıldığı bir dizi renkli ve noktalı grafik. Renk körü olmayan bir kişi doğru sayıyı okuyabilecek, renk körü olanlar ise yanlış sayıyı okuyabilecek veya hatta hiç sayı göremeyecek.

Farnsworth Testi:  Bu, Ishihara tablolarından daha derindir. İçinde hastaya, tonlarına göre hizalanması gereken bir dizi renkli disk gösterilir.

Renk Körlüğünün Nedenleri Nelerdir?

Renk körlüğünün nedenleri, belirli renk tonlarını kısmen veya tamamen tanıyamamayla sonuçlanan duyu hücrelerinin hatalı çalışmasıdır. Bu arıza kalıtsaldır, ancak aynı zamanda (bunlar arasında edinilmiş renk körlüğü bulduğumuz) diğer nedenlerin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin:

  • Mercek opaklığı
  • Alkol kötüye kullanımı
  • Kafa yaralanmaları
  • Göz hastalıkları

Renk Körlüğü Önlenebilir mi?

Kalıtsal renk körlüğü önlenemez. Edinilmiş olana gelince, sadece bazı durumlarda, örneğin alkol kötüye kullanımından kaçınarak, düzenli göz kontrolleri yaparak ve kafa yaralanmalarından kaçınarak bunu önlemek mümkündür.

Renk Körlüğü Tedavileri

Günümüzde renk körlüğü tedavi edilemez. Tek olası çözüm, renk körlerinin renkleri daha iyi ayırt etmesine yardımcı olan özel lensli gözlüklerin kullanılmasıdır. Renk körlüğü için bir göz doktoruna başvurmak gerekir.